A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeletei szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek elérhetőségei

Szervezeti, személyzeti adatok