A kedvezményezett neve: Piricse Község Önkormányzata

A projekt címe: „Közös úton, közös jövőnkért!”

A szerződött támogatás: 199 857 720 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Programunk fő célja a hátránykompenzációs tevékenység. Célcsoportunk első sorban a település szegregátumában élő halmozottan hátrányos személyek. A program a társadalmi-gazdasági-szociális hátrányoknak leküzdése érdekében, komplex megközelítést alkalmazva szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási feltételeinek a javítását. A projekttevékenységek segítik a társadalmi mobilitást, a lépcsőzetes és fokozatos felzárkózást.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00015

A projekt megvalósításának befejezése: 2021.09.28.