8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelőszervének tagjai

Szervezeti, személyzeti adatok