4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Szervezeti, személyzeti adatok