EFOP-1.5.3-16-2017-00119
„A CÉL KÖZÖS, EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT!”

Fedics Mihály
Fedics Mihály, a nagy mesemondó, 1851-ben született Piricsén. Édesapja Fedics György, édesanyja Matuca Mária volt. A népmesék iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott, szívesen hallgatta a szabolcsi pásztorok, favágók meséit. Fedics Mihály az elemi iskolát hamar abbahagyta, bojtárnak szegődött, majd uradalmi tanyán pásztorkodott. 1883-ban megnősült, 4 gyermeke ( 2 fia és 2 lánya ) született, de a magánéletéről nem sokat mesélt. 1884-ben kivándorolt Amerikába, ahonnan másfél év után hazatért. Eleinte favágóként, majd később, egészen öregségéig uradalmi cselédként dolgozott. A népmesék szeretete azonban egész életében elkísérte, de sajnos csak utolsó éveiben fedezte fel tehetségét Ortutay Gyula, aki 1936-ban vette hanglemezre meséit. Történeteit kiváló elbeszélő készséggel, nagy beleéléssel adta elő. Jól ismerte a meseszerkesztés törvényeit, arra törekedett, hogy meséi minél változatosabbak legyenek. Dési Huber István festményt is készített róla. Világviszonylatban is a nagy mesemondói egyéniségek közé tartozott. 1938 decemberében halt meg, Bátorligeten.

© 2016 Piricse Község Polgármesteri Hivatala